Paylaşacak tecrübemiz, söyleyecek sözümüz var

ELLİYİZ

50 yaş ve üstü kadın, erkek, emekli, çalışan, EYT’ li ,bekar, evli her kesimden bizlerin paylaşım platformu

Miras Paylaşımında Veraset İlamı

tarafından | Mar 26, 2021 | Hayatın içinden | 0 yorum

Değerli Dostlar;

Sizlere buradan basit ayrıntıya girmeden pratik hukuki bilgiler aktaracağım.  Bazen sizlerin kendi başına halledebileceği bilgileri de paylaşacağım. Ama en önemlisi elliyiz grubuna uygun olarak dostlarımın daha çok karşılaştığı konulara değinmeye çalışacağız.

Evet bu paylaşımımızdaki konumuza gelirsek elliyiz grubunun en çok karşılaştığı konulardan olan miras paylaşımında veraset ilamı konusunda bizlere basit bilgiler vermeye çalışacağım.

Miras işlemleri; ölüm sonrasında, ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğunu,  ölen kişinin malvarlığı bulunup bulunmadığı ve mirasçılarının miras payları ile malvarlığının mirasçılara intikali belirli süreçte yapılması gereken bazı işlemleri ve hatta bazen davaları kapsayan işlemlerdir.

Vefat durumunda miras üzerinde kimlerin hangi oranda hak sahibi olduklarının yazılı olduğu belge, kanuni mirasçılık belgesi veya yaygın kullanılan şekliyle “veraset ilamı” , denilmektedir. Ölen kişinin mirası,  kanun uyarınca kendiliğinden intikal ettiğinden, mirasçılar tereke malları (ölen kişinin malvarlığı) üzerinde tasarrufta bulunabilirler; ancak bunun için mirasçılık sıfatının ispat edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple,  ölen kişinin malvarlığına ilişkin tasarruflarda bulunmak için, yetkili merciler tarafından mirasçılık belgesinin ibraz edilmesi istenmektedir. Örneğin, ölen kişinin bankada hesapta bulunan parasının çekilmesi, üzerine kayıtlı araç veya adına kayıtlı taşınmazlarla ilgili trafik tescil müdürlüğünde ve tapu sicil müdürlüğünde işlem yapılabilmesi için mirasçılık belgesinin bulunması gerekmektedir.   

Mirasçılık belgesi, bulunduğunuz şehirdeki ve kazadaki sulh hukuk mahkemesince veya noterlikçe verilmektedir.  Mirasçılık belgesi, mirasçı olduğunu düşünen herkes tarafından talep edilebilir.  Verilen mirasçılık belgesinde, sadece belgeyi talep eden kişi değil; mahkemenin tespit ettiği diğer tüm mirasçıların isimleri ve miras payları gösterilir. Yani aileden bir kişinin dava açması veya noterden belgeyi alması yeterli olacaktır. Herkesin aynı belge için ayrı ayrı tekrar başvurmasına, ailenin toplanıp dava açmasına veya noterden belge almasına gerek olmayacaktır. Bu nedenle, ileride hak kayıplarının oluşmaması için, mirasçılık belgesi verilmeden önce tüm mirasçılar mahkeme tarafından veya noter tarafından tespit edilerek tespit sonucuna göre mirasçılık belgesi düzenlenmektedir. Bunun için en önemli delil mirasçıların nüfus kayıtlarıdır. Mahkeme, miras bırakanın nüfus kaydını inceleyerek mirasçıları tespit eder.  Ancak, nüfus kayıtları bazen doğru bilgiyi vermeyebileceğinden mirasçılık belgesi, kesin hüküm niteliğinde olmayıp aksi ispat edilene kadar geçerli bir belgedir.

Mirasçılık belgesi istemli taleplerde gerekli  belgeler;  mahkemeye yazılacak olan talep dilekçesi, miras bırakının ölüm belgesi ve var ise nüfus kayıtlarıdır.

Alınan veraset ilamı ile tüm mirasçılık işlemleri yerine getirilmektedir. Örneğin tapunun veraset intikalinin yapılması( devrinin yapılması),arabaların devrinin yapılması, bankadan paraların çekilmesi işlemlerinin yapılması adına bu belgeye ihtiyaç vardır.  

Bence en önemli konuya gelirsek 2021 yılı itibariyle noterden mirasçılık çıkarmanın bedeli ise ( noterlere göre değişmektedir.) 255 TL dir. Bu para kesinlikle geri alınamamaktadır. Noter veraset ilamını talep üzerine hemen düzenleyip vermektedir.  Mahkemede dava yoluyla alınması halinde önce 263,40 TL ödenmektedir. Daha sonra bu paranın 155 TL si geri hesabınıza gönderilmektedir. Ancak mirasçılık belgesi için yaklaşık 15 gün ila 1 ay arasında beklemeniz gerekmektedir.

Görüşmek Üzere

Av. Serkan Halit Arslan

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This